Image Alt

Etapp 2

Etapp 2. Bygger om och fräschar upp Konferensrummet

Vi fräschar upp anläggningen under hela 2022. Det kommer att göras i flera etapper för att påverka så lite som möjligt av den dagliga driften. Vi kommer INTE att stänga anläggningen under ombyggnationen . Vi kommer att försöka att göra så liten påverkan som möjligt så att ni medlemmar kommer att få en modern och fräsch anläggning att komma till.

Vi målar om och fräschar upp konferensrummet för att kunna hålla olika kurser och föreläsningar.
Konferensrummet är navet för samarbete på jobbet. Ett bra konferensrum med rätt funktioner kan göra arbetsdagen eller föreläsningarna att bli effektiva, kreativa och trevliga.