Image Alt

Aktiv Rehabilitering

Så här jobbar våra sjukgymnaster med aktiv rehabilitering

Hos oss får du hjälp med undersökning, behandling och rehabilitering. Vi behandlar besvär i muskulatur, leder och skelett. När det är dags att ta steget vidare från behandling till återuppbyggnad flyttas rehabiliteringen från behandlingsrummet till träningsytan. Här kan du rehabilitera dig i en frisk och välkomnande miljö där du även kan fortsätta din träning på egen hand. Våra sjukgymnaster fungerar som coacher och hjälper dig med en träning som är anpassad efter den typ av skada eller besvär som du har. Våra sjukgymnaster vidareutbildas kontinuerligt inom idrottsmedicin, träningsrehabilitering och Ortopedisk manuell terapi. Några har högsta kompetens inom dessa områden och är utnämnda till Specialister enligt sjukgymnasternas specialistordning (läs mer under kompetens och behandlingsmetoder).

HUR KAN EN BEHANDLING SE UT?

I många fall kan det vara fördelaktigt att kombinera manuella behandlingar på brits med träning samt råd och tips om hållningskorrektion och ergonomi, i andra fall fokus på aktiv träning. Detta bestäms utifrån sjukgymnastens rekommendationer och dina mål. Varje behandling anpassas naturligtvis efter individ, skada och kundens förutsättningar.

VÅR STYRKA

Att behandlingen är förlagd till en frisk träningsmiljö tror vi är en mycket positiv faktor för en effektiv och lyckosam rehabilitering. Att se andra träna och vara aktiva smittar av sig på ett välgörande sätt. Att vi därtill har tillgång till i stort sett alla träningsredskap, konditionsmaskiner, gruppträningssal för enskild coaching av hopp och löpövningar, fräscha och ändamålsenliga behandlingsrum, är heller ingen nackdel.

Boka tid

Ring ner till receptionen och boka tid hos våra privata sjukgymnaster.

Vid generella frågor om sjukgymnastik vänligen maila: Rehab@premiumhalsan.se